Trots flera allvarliga fall – inga förbättringar på förlossningen i Mölndal

Trots flera allvarliga fall – inga förbättringar på förlossningen i Mölndal
Barnmorskan borde ha kallat på läkare direkt, enligt Ivo. Foto: Ulf Huett.

Samverkan mellan läkare och barnmorskor måste bli bättre, anser Ivo.

Efter den senaste händelsen då ett foster dog, kräver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal går till botten med problemen. Hittills har inte organisationsbristerna utretts ordentligt, anser Ivo.

Inte patientsäkert

”Det är anmärkningsvärt att vårdgivaren inte analyserat och vidtagit mer kraftfulla åtgärder till att förbättra samverkan mellan läkare och barnmorskor”, skriver Ivo.

Den ansvariga förlossningsläkaren hade inte tillkallats direkt.

”Att läkare vid upprepade händelser inte tillkallats vid patologiska förlossningsförlopp, vilket bidragit till att flera allvarliga vårdskador uppstått, är inte acceptabelt och förenligt med god och säker vård”, fortsätter Ivo.

Kräver egenkontroll

Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Nu kräver Ivo en redovisning av det egenkontrollsarbete som sker för att förbättra patientsäkerheten.

I det aktuella fallet hade kvinnan som väntade sitt första barn inte känt några fosterrörelser under dagen när hon kom in till förlossningsavdelningen. Den undersökning som gjordes tydde på att fostret levde, men trots avvikelser tillkallades inte ansvarig förlossningsläkare direkt. Kort senare konstaterades att fostret var dött.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida