Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster
Att ge barnmorskor utbildning och träning i att tolka hjärtbilder är en väg att gå för att upptäcka hjärtfel hos foster tidigare. Arkivbild: Colourbox

En orsak till att missbildningar inte upptäcks är fetma hos mamman.

Drygt sex av tio allvarliga hjärtfel hos foster upptäcks inte i de ultraljudsundersökningar som erbjuds alla gravida, visar forskning vid Linköpings universitet.

Föda på specialklinik

Varje år föds närmare 2 000 barn i Sverige med allvarliga missbildningar. Knappt hälften är hjärtfel och det är viktigt att upptäcka dem i tid.

– Barn som föds med allvarliga hjärtfel svävar i livsfara och en del behöver omedelbar operation eller medicinsk behandling. Om man hittar dessa redan under graviditeten kan de få födas i Lund eller Göteborg där sjukhusen har barnhjärtkirurgi, säger Eric Hildebrand, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset och doktorand i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet.

Fetma försvårar diagnostiken

Han har granskat drygt 21 000 ultraljudsundersökningar i Jönköping, Kalmar och Östergötland. Där erbjuds alla blivande mödrar två ultraljudsundersökningar. Få missbildningar upptäcktes vid första ultraljudet, vid det andra upptäcktes 37 procent av de allvarligaste felen. Men 63 procent missades alltså.

En orsak till att missbildningar inte upptäcks är att ultraljudsbilden påverkas av mammans kropp. Till exempel försvåras diagnostiken av fetma (bmi över 30) vilket 13 procent av mödrarna har.

– Underhudsfettet gör att bilden blir sämre och då har vi svårare att se missbildningar, säger Eric Hildebrand.

När det gäller kromosomavvikelser visade en djupdykning i det landsomfattande medicinska födelseregistret över barn födda 1995–2010 att ett av 700 barn föddes med Downs syndrom. Där sågs också ett visst samband med fetma.

Träning i att tolka hjärtbilder

Eric Hildebrand lyfter fram ett par viktiga åtgärder för en säkrare fosterdiagnostik som framkommit i studierna:

Metoderna för att upptäcka hjärtfel måste bli bättre. En väg är att ge barnmorskor påbyggnadsutbildning och träning i att tolka hjärtbilder, även med så kallad färgdoppler där blodflödet framträder.

Det bästa diagnosverktyget för Downs syndrom är KUB, kombinerat ultraljud och biokemiskt test, som fungerar lika bra oavsett om mamman har fetma eller inte.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida