Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Nu får barnmorskorna skriva ut akut-preventivmedlet Ulipristal ochDoxycyklin motklamydia. Läkemedels-verkets beslut är vårdpolitiskt viktigt, anser Svenska barnmorskeförbundets vice ordförande Catharina Zätterström.

Receptfria akut-p-piller måste tas inom 72 timmar. Akutpreventivmedlet Ulipristal ska användas inom 120 timmar efter ett oskyddat samlag eller en misslyckad preventivmedelsanvändning, det vill säga inom fem dygn. Dessutom är det läkemedlet bättre och har högre säkerhet än de receptfria.?

— Akut-p-piller behöver man komma åt snabbt, men det har varit praktiskt taget omöjligt för kvinnorna så länge bara läkarna hade rätt att skriva ut dem. Barnmorskor är betydligt mer tillgängliga för kvinnorna så att de får skriva ut pillret är förstås väldigt bra, säger Catharina Zätterström, vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet, samordningsbarnmorska och verksamhetsutvecklare i södra Stockholm.??

Barnmorskorna får numera också skriva ut Doxycyklin mot klamydia om infektionen är konstaterad, till exempel med ett laboratorieprov. I många år har de gett medlet på delegation till de kvinnor som behövt. Att själva få skriva ut läkemedlet tydliggör enligt Catharina Zätterström barnmorskans arbete.?

Läkemedelsverkets beslut gäller sedan mitten av november.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida