Utökar information om skakvåld

Ett gallskrikande spädbarn som inte går att trösta kan få uttröttade, uppjagade föräldrar att i frustration skaka barnet. Skakningarna kan göra så att hjärnan skadas, ofta allvarligt och i värsta fall dör barnet. Det kallas Shaken baby syndrome.?

Hittills har bvc i Stockholms län informerat nyblivna föräldrar om de allvarliga hjärnskador barnet kan få av skakvåld och vad de kan göra i stället — till exempel gå ifrån en stund för att lugna ner sig. Nu ska föräldrarna få både skriftlig och muntlig information om riskerna vid tre tillfällen. Först i mödravården i graviditetsvecka 25, därefter på bb då barnet är helt nyfött, och slutligen då sjuksköterskan på bvc kommer på det första hembesöket.

Sedan 2008 har modellen prövats i södra Stockholm. En uppföljning visar att informationen om Shaken baby syndrome där har nått 90 procent av deltagarna, mot 30 procent i en kontrollgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida