Vikariebrist på storsjukhus

10 juni 2015
  • Sahlgrenska sjukhuset var 900 arbetspass obesatta i slutet av maj, jämnt fördelade över de tre förlossnings- och bb-enheterna.
  • Skånes universitets­sjukhus hade i början av juni 170 vakanta pass på förlossningen i Lund i sommar. Eftervården i Malmö hade 250 obesatta pass. Med omorganisation och nya bonusar räknade ledningen med att kunna fylla dem. ?
  • Förlossningen på Karolinska i Huddinge hade 115 vakanta arbetspass i början av juni. Men för-utom det hade Vårdförbundets förtroendevalda i förlossnings-vården svårt att få ut konkreta uppgifter om läget inför sommaren och alla barnmorskor hade inte fått besked om sin semester.???

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida