Arbetsmarknad. Brist — men inte på biomedicinska analytiker

Det är stor brist på specialistsjuksköterskor, men inte på biomedicinska analytiker, enligt årets arbetskraftsbarometer från SCB.

3 januari 2012

Det har länge varnats för att det kommer att bli brist på biomedicinska analytiker inom vården. Men i nuläget och på kort sikt är det balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt årets arbetskraftsbaro­meter från SCB, Statistiska centralbyrån.?

Tillgången på nyutbildade har varit god, men det finns en liten brist på erfarna biomedicinska analytiker, visar statistiken.?

En möjlig förklaring till att den förväntade framtida bristen inte syns i den här undersökningen kan vara att bristen kommer att bli synlig först på längre sikt i och med stora pensionsavgångar.??

Just nu råder det däremot stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård och operationssjukvård. ?

Enligt arbetsgivarna saknas både nyutbildade och personal med erfarenhet. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor väntas dessutom öka under de närmaste ett till tre åren.?

Arbetskraftsbarometern visar också att det är brist på yrkeserfarna distriktsskötersk­or, barnmorskor och sjuk­sköterskor med specialistkompetens inom bland annat psykiatri och geriatrik samt erfarna grundutbildade sjuksköterskor. Däremot är tillgången på nyutbildade inom dessa områden i balans med efter­frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida