Forskning

Barn felbehandlas med antibiotika vid luftvägsinfektioner

Barn felbehandlas med antibiotika vid luftvägsinfektioner
Det behövs bättre diagnosmetoder för att skilja mellan virus och bakterier menar forskarna bakom den nya studien. Arkivbild: Mostphotos

Virus är en vanligare orsak till allvarliga luftvägsinfektioner hos barn än vad man tidigare trott, visar en ny studie från Karolinska institutet. Nu hoppas forskarna att resultatet kan bidra till utveckling av nya läkemedel och minskad antibiotikaanvändning.

Det kan vara svårt att skilja på om ett barn med allvarliga luftvägssymtom drabbats av ett virus eller en bakterie. Det gör att många barn behandlas med antibiotika för säkerhets skull, vilket ökar risken för antibiotikaresistens.

Även vid svåra infektioner

När doktoranden Samuel Rhedin jämförde virusfloran hos friska barn på barnvårdscentralen och barn som vårdats för svåra luftvägsinfektioner upptäckte han att virus är en större orsak till luftvägsinfektioner än man tidigare trott. Det gällde även vid svåra tillstånd, som lunginflammationer.

I sin forskning har han använt diagnosmetoden PCR för att skilja de olika virusinfektionerna åt. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp med friska barn. Totalt har drygt 1 300 barn inkluderades i studien via barnavårdscentraler och sjukhus.

Nya läkemedel behövs

Forskarna har också kartlagt förekomst av olika virustyper, vilket kan underlätta utvecklingen av bättre behandlingar mot virusinfektioner.

– Resultaten tyder på att vi behöver bättre behandlingsmetoder mot virus. Vår forskning kan bidra till att ge läkemedelsindustrin rätt fokus vid utveckling av nya antivirala läkemedel. Vetskapen om vilket virus barnet fått kan också ge föräldrar bättre information om sjukdomens förlopp och smittsamhet, säger Samuel Rhedin, läkare och doktorand vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Han hoppas att resulteten kan bidra till en minskad antiobiotikaanvänding och ett underlag för att ta fram nya provtagningsmetoder som lättare kan skilja på virus och bakterier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida