Bekräftat fall av Cryptosporidium meleagridis

Bekräftat fall av Cryptosporidium meleagridis
Oocystor av Cryptosporidium färgade med modifierad Ziehl-Neelsenfärgning. Foto: Smittskyddsinstitutet

Nu har det första inhemska fallet av Cryptosporidium meleagridis-smitta konstaterats i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet är det också det första kända fallet där smittkällan kunnat identifieras.

Det var i slutet av juni i år som tre anställda på en gård i Stockholmstrakten drabbades av magtarmbesvär. En av dem sökte då vård för långvariga diarréer. Det visade sig att personen var infekterad med Campylobacter och Cryptosporidium.

När träckprov togs från djuren på gården hittade man rikliga mängder Cryptosporidium-oocystor hos slaktkycklingar och mindre mängder hos hönor, getter, får och grisar. Cryptosporidium meleagridis kunde senare konstateras hos den smittade personen, slaktkycklingarna samt hos två av hönorna.

Därmed har Sverige fått sitt första fall av inhemsk Cryptosporidium meleagridis-smitta. Så vitt forskarna vet är det också det första fallet där själva smittkällan kunnat identifieras.

Enligt Smittskyddsinstitutet  visar fallet hur viktigt det är att inkludera Cryptosporidium vid kartläggning av inhemska diarréfall. Myndigheten poängterar också värdet av molekylärbiologisk typning vid misstänkt smitta mellan djur och människa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida