Internationellt utbyte

Biomedicinsk analytiker ska utvärdera barns nutrition i Somalia

Biomedicinsk analytiker ska utvärdera barns nutrition i Somalia
Biomedicinska analytikern Mohamed Kalid ska som doktorand vid högskolan i Dalarna utvärdera ett nutritionsprojekt för barn i Somalia.

En av de först antagna till en ny forskarutbildning inom hälsa och välfärd på högskolan i Dalarna är biomedicinska analytikern Mohamed Khalid från Somalia. Han ska utvärdera ett projekt som syftar till att förbättra nutritionen bland somaliska barn.

25 september 2017

Högskolan i Dalarna har nyligen startat forskarutbildning inom hälsa och välfärd med inriktning mot evidensbaserad praktik. De två första doktoranderna är nu antagna till utbildningen.

En av dem är den specialistutbildade sjuksköterskan Amanda Jacobsen som ska forska på hur tillämpningen av personcentrerad vård görs inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Den andra doktoranden är Mohamed Khalid som är biomedicinsk analytiker och som bor och verkar i sitt hemland Somalia.

– Det passar väldigt väl ihop med högskolans vision om att skapa öppna vägar för kunskap om ett gott samhälle, säger studierektorn Renée Flacking som lärt känna Mohamed Khalid i ett barnmorskeprojekt som högskolan bedriver i Somalia.

Utbildar barnmorskor på distans

Afrikas Horn är ett av världens fattigaste områden med en mycket hög spädbarns- och mödradödlighet. Sedan flera år tillbaka samarbetar högskolan i Dalarna med universitet i Somalia för att utbilda barnmorskor i ett masterprogram som ges på distans.

En av dem som på plats har stöttat och hjälpt studenterna är Mohamed Khalid som tidigare var chef för fakulteten för folkhälsa på East African University i Somalia. I dag är han nationell forskningschef för Rädda barnen i sitt hemland.

Vill förbättra barns nutrition

Sin egen forskning bedriver han inom området folkhälsa och nutrition för små barn i Somalia. För närvarande leder han ett projekt för Rädda barnen som går ut på att utbilda hälsoarbetare och mammor i nutrition. Förhoppningen är att det ska leda till att barnens matvanor förbättras.

Genom att Mohamed Khalid nu blivit antagen som doktorand i Sverige får han möjlighet att utvärdera resultaten av nutritionsprojektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida