Biomedicinsk analytikerutbildning i Umeå hotas av nedläggning

Biomedicinsk analytikerutbildning i Umeå hotas av nedläggning
Frågan är om biomedicinska analytikerprogrammet finns kvar till hösten? Arkivbild: Henrik Stenwall, Umeå universitet

Det är för få studerande på Umeå universitets program för biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratorivetenskap. I höstas stod 21 av de 50 utbildningsplatserna tomma. Nu hotas programmet av nedläggning.

1 februari 2012

– Det här kom som en kalldusch för oss, även om vi vet att utbildningen går med ett stort underskott eftersom det för få studenter, säger Agneta Lerner, studierektor vid biomedicinsk laboratorievetenskap.

Kraftiga besparingar

Umeå universitet har totalt sett ett stort ekonomiskt underskott och inför hösten har alla fakulteter uppmanats att se över sitt utbildningsutbud. Det handlar om ganska kraftiga besparingar i antal utbildningsplatser och nedläggning av program som är olönsamma.

Biomedicinska analytikerprogrammet skulle behöva examinera åtminstone 45 studenter varje år för att verksamheten ska gå runt ekonomiskt. De senaste åren har det varit ett 30-tal.

Stor brist i norra regionen

Paradoxalt nog är efterfrågan på biomedicinska analytiker enormt stor i hela norra Sverige och bristen väntas öka framöver.

– Landstinget måste agera och synliggöra konsekvenserna av att det utbildas så få biomedicinska analytiker. Det skulle skapa stora problem för all sjukvård i den norra regionen om vi tvingas lägga ner utbildningen, säger Agneta Lerner.

Vad kan ni själva göra för att locka fler ungdomar till utbildningen?

– Vi försöker vara aktiva mot gymnasieeleverna och håller bland annat workshops där gymnasieungdomar får prova på labbarbete. Dessutom aktiverar vi våra studenter på programmet för att de ska bli ambassadörer och kunna gå ut och informera. I universitetets utbildningskatalog har vi också fått med ett stort reportage.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida