Biomedicinska analytiker vill lyfta sin profession

Biomedicinska analytiker vill lyfta sin profession
På vuxendialogutbildningen hoppas Iréne Sjöström hitta ett sätt att få samsyn kring vad biomedicinska analytiker vill lyfta fram som grupp.

Hoppas att modell för vuxendialog ska ge dem råg i ryggen.

Tycker du att det är fel att andra yrkesgrupper gör ditt jobb? Har du åsikter om hur biomedicinska analytiker värderas av andra? Vilket värde har du?

Så inledde Vårdförbundet i Stockholm en inbjudan till biomedicinska analytiker att gå en ledarutbildning i vuxendialog, det vill säga en kurs för medlemmar i hur man leder reflektionsgrupper kring den egna professionen.

Avdelningen lockade också med att flera av de drivande i det så kallade barnmorskeupproret hade gått samma utbildning.

Alla platser fyllda

Responsen blev över förväntan och de 20 platserna fylldes snabbt.

– Jag tycker att det är ett ypperligt tillfälle att försöka lyfta fram vår profession. Både massmedialt och lokalt på de olika sjukhusen. Det är viktigt att sprida kunskap om vad vi faktiskt gör, säger Iréne Sjöström, biomedicinsk analytiker på klin kem vid Karolinska universitetssjukhuset och en av dem som antagits till utbildningen.

Gunilla George, vice ordförande i Stockholmsavdelningen, berättar att det deltagarna framför allt får på kursen är verktyg för att leda konstruktiva samtal.

– Vi vill att de ska ut och föra diskussioner kring sin profession med kollegor om vad som är specifikt med just deras kunskap och kompetens, säger hon.

Utbildning spelar roll

Som exempel tar hon att många arbetsgivare till sina laboratorier söker biomedicinska analytiker ”eller liknande”.

– Vi vill ge våra medlemmar råg i ryggen att lyfta fram de argument som visar att det faktiskt spelar roll vem som gör vad på labbet och sedan kunna reflektera kring det tillsammans med andra biomedicinska analytiker.

Idealet tycker hon skulle vara om arbetsgivaren gav utrymme för den här typen av reflekterande samtal på arbetstid: Gör vi rätt saker? Vad behöver göras för att vi ska utvecklas?

– En smart arbetsgivare kan se det som ett instrument för att få en kvalitetsutveckling på arbetsplatsen.

Utbildningen startar i slutet av januari, med ytterligare fyra kvällsträffar fram till april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida