Biomedicinska analytiker vill ta hjälp av WHO för att få bättre laboratorier

Biomedicinska analytiker vill ta hjälp av WHO för att få bättre laboratorier
Anna Andersson är ombud på IFBLS kongress i Nairobi i Kenya.

Den nystartade vetenskapliga tidskriften, en nätbaserad utbildning och hur WHO ska påverkas för att höja kvaliteten på laboratorier världen över. Det är tre exempel på diskussioner som har förts på de biomedicinska analytikernas international, IFBLS, världskongress i Nairobi i Afrika.

IFBLS, uttytt International Federation of Biomedical Laboratory Science, har startat en internationell, nätbaserad tidskrift som kom ut med sitt första nummer i mars.

Hur ska vi sprida kunskap om att den finns och hur ska vi rekrytera vetenskapliga granskare? Frågan diskuterades och man kom förstås fram till att bland annat jobba inom de egna organisationerna för både spridning och rekrytering av faktagranskare.

Nätbaserad utbildning

IFBLS är också i färd med att starta en nätbaserad utbildning. Målet är att få en hög och likartad kompetens hos de biomedicinska analytikerna runt om i världen. Den här utbildningen, som vänder sig i första hand till grundutbildade biomedicinska analytiker, kommer att bli exklusiv för medlemmarna i de organisationer som är med i IFBLS.

– Utbildningspaketet är inte färdigt ännu, men vi fick se en prototyp och diskuterade hur vi skulle marknadsföra den hos våra medlemsorganisationer, berättar Anna Andersson, ledamot av Vårdförbundets förbundsstyrelse och ombud på IFBLS-kongressen.

Ta hjälp av WHO

På IFBLS-kongressen har man också diskuterat strategier för att påverka Världshälsoorganisationen WHO att stödja en kvalitetsförbättring när det gäller laboratorier runt om i världen. Ett exempel är att upprätta en standard för hur många laboratorier per invånare det fordras för att man ska bedöma att det finns en tillräcklig laboratoriekapacitet i ett land.

Kongressen fortsätter fram till på torsdag, då den beslutande delen av kongressen genomförs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida