Biomedicinska analytikernas protestbrev gav mager utdelning

Det råder ingen brist på biomedicinska analytiker inför sommaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Alla 16 platser är tillsatta. Det visar en rundringning till cheferna på laboratorierna.

Den pågående löneprotesten ”Våga vägra under 24 000” bland sjuksköterskestudenter runt om i landet har skapat en oro hos en del landsting om hur de ska klara bemanningen inför sommaren, något Vårdfokus tidigare rapporterat om.

Även biomedicinska analytikerstudenterna på Sahlgrenska akademin i Göteborg har höjt rösten om att ingångslönerna är för låga, men de har inte gått ut med en lägsta lön som de jobbar för. I stället har de vänt sig direkt till cheferna på Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett brev. Även yrkesverksamma biomedicinska analytiker har skickat brev till cheferna på sjukhuset där de ger utlopp för sitt missnöje med löneläget.

Läsare har hört av sig till Vårdfokus om att bemanningssituationen inför sommaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset vad gäller biomedicinska analytiker är kärv – något som nu motsägs av cheferna på enheterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och klinisk fysiologi.

Har koll på läget

Alla säger sig ha koll på läget och har tillsatt tjänsterna inför sommaren. Sommarvikarierna som har en legitimation erbjuds 20 800 kronor i ingångslön.

Att det rådande löneläget skulle göra de nyutbildade biomedicinska analytikerna mindre benägna att ta anställning, har cheferna inte märkt av.

– Vi var färdiga med rekryteringen för en månad sedan. Det beror mycket på att vi har våra studenter som gör praktik här som kommer tillbaka, säger Gerd Nilsson, biomedicinsk analytiker och enhetschef på klinisk kemi.

Hon förstår att både de blivande och yrkesverksamma biomedicinska analytikerna vädrar missnöje vad gäller lönerna.

– Det är bra att någon agerar, men det vore ännu bättre om lönen tog ett skutt när man lärt sig yrket efter ett år. Men där är vi inte ännu tyvärr, säger Gerd Nilsson.

Blandade känslor

En liknande bild ges av Marita Andersson som är enhetschef på klinisk patologi, Annette Hjelm som är vårdenhetschef på klinisk fysiologi och Monica Roos som är enhetschef på klinisk mikrobiologi.

Alla har läst de brev som de biomedicinska analytikerna skickat ut.

– När jag läste fick jag blandade känslor. Först tänkte jag: ”Hjälp, tänk om vi inte har vikarier så att vi kan lösa semestrarna”. Samtidigt så har jag förståelse för åsikterna om att lönerna är för låga, säger Marita Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida