Biomedicinska analytikerutbildningen i Karlstad läggs ner

Biomedicinska analytikerutbildningen i Karlstad läggs ner
Karlstad universitet går back och ska minska kostnaderna med sammanlagt 16,5 miljoner kronor på tre års sikt. Foto: Mostphotos

Risk för att bristen på biomedicinska analytiker blir värre.

26 september 2014

– Det kom som en chock, säger Jonny Wijkander som är programledare för det biovetenskapliga programmet vid Karlstad universitet.

Här har biomedicinska analytiker och receptarier ett gemensamt första år vartefter de kan välja inriktning. Varje år har omkring 25 biomedicinska analytiker påbörjat utbildningen. Men nu läggs hela programmet ner.

Ekonomiska problem

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper har under flera års tid haft röda siffror i bokslutet och beräknas i år få ett underskott på nio miljoner.

– Just vårt ämnesområde biomedicinsk vetenskap går inte med förlust, men en nedläggning kommer att frigöra ekonomiska resurser för utbildningarna till ingenjör, lärare och sjuksköterska, som är nationellt prioriterade utbildningar, säger Jonny Wijkander.

Många frågor

Studenterna som påbörjade programmet nu i höst har informerats om att de kommer att få fullfölja sin utbildning, men att det inte sker några nya intag. Hur det ska gå med dem som vill ta ledigt ett år eller som av olika orsaker inte kan fullfölja sin utbildning inom tre år har universitetets ledning ännu inte gett något svar på.

Svårare att rekrytera

I Värmland, liksom på många andra håll i landet, är det brist på biomedicinska analytiker och de som har examinerats från programmet har snabbt fått jobb. Nationellt behöver det utbildas fler biomedicinska analytiker.

– Det här innebär att det blir svårare för landstinget i Värmland och för regionen runt omkring att rekrytera, säger Jonny Wijkander.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida