Blodförgiftning kan spåras i saliven

Doktoranden Anna Gustafsson vid Malmö högskola visar i en avhandling att proteinet suPAR kan användas som salivmarkör för att tidigt upptäcka blodförgiftning.

1 augusti 2012

Koncentrationen av suPAR i saliv är tio gånger högre än i blodet.

Hon har också sett att proteinet korrelerar med Sofa score, ett mått på organsvikt som används vid blodförgiftning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida