Forskning

Blodprov i biobanker förändras med tiden

Blodprov i biobanker förändras med tiden
Hur lång tid blodprover lagras i biobanker påverkar halterna av olika proteiner i dem. Arkivbild: Mostphotos

Hur länge ett blodprov lagrats i en biobank påverkar provresultaten lika mycket som blodgivarens ålder. Det visar en ny studie som gjorts vid Uppsala universitet.

I biobanker lagras blodprover för att senare kunna användas i forskningssammanhang. Ofta med syftet att utveckla nya läkemedel eller testa nya behandlingsmetoder.

Det görs bland annat genom att kontrollera halterna av olika proteiner i blod från patienter med en viss sjukdom och som över tid sparats i en biobank. Resultaten jämförs sedan med individer i en frisk kontrollgrupp, vars blodprover ofta tas i slutet av studien och som inte lagras utan analyseras direkt.

I en studie som forskaren Stefan Enroth och professorn Ulf Gyllensten gjort vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet visar det sig nu att proteinerna i blodprover som frysts ner i en biobank med tiden bryts ner eller inaktiveras.

Blir inte jämförbara med nytt blod

De blir därför inte direkt jämförbara med de blodprover som tas på individerna i den friska kontrollgruppen, eftersom prover som analyseras från blodbanken innehåller lägre halter eller frånvaro av vissa proteiner jämfört med de halter som uppmäts hos de friska individerna.

– Men vet man om det här kan man med hjälp av statistiska analyser korrigera värdena utefter hur länge blodproverna har förvarats i frysen, säger Ulf Gyllensten som tror att den här upptäckten kommer att förändra arbetssättet med biobanksblod över hela världen.

Totalt analyserades olika prover från 106 kvinnor i åldrarna 29 till 73 år. För att studera lagringstidens inverkan användes endast biobanksblod från kvinnor som var 50 år. Detta för att kunna isolera tidseffekten. 180 olika proteiner analyserades.

– Vi misstänkte att vi skulle hitta påverkan utifrån lagringstiden, men vi trodde att den skulle vara mycket mindre. Nu visar det sig att lagringstid kan vara en minst lika viktig faktor som åldern på individen vid provtagningstillfället, säger Ulf Gyllensten.

Även årstiden påverkar

En annan upptäckt som gjorts i studien är att proteinnivåerna i blodplasman varierar beroende på under vilken årstid eller månad som proverna har tagits. En viss del av skillnaderna kan förklaras med mängden solljus som individen utsätts för vid provtillfället.

Studien finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften EBioMedicine (en länk till studien finns till höger om eller under denna artikel).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida