Datamiss stoppade provsvar

Ett datafel som funnits i 20 års tid har gjort att totalt 113 provsvar från bakteriologiska laboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset inte lämnats ut. ?

I augusti förra året upptäcktes att ett tilläggssvar som gällde salmonella aldrig hade gått i väg. Några månader senare inträffade en liknande händelse och då påbörjades en utredning för att se om det fanns ett samband.

Det visade sig att ända sedan 1990-talets början har det funnits en programmeringsmiss i datasystemet som gör att tilläggssvar och korrigerande svar ibland inte lämnas ut.

— Som väl är kan vi inte se att någon patient skulle ha kommit till skada på grund av de uteblivna provsvaren, säger Christina Welinder-Olsson, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi vid sjukhuset.

Hur kunde det gå så lång tid innan det här upptäcktes?

— Eftersom det handlade om tilläggssvar har den som begärt provet inte förväntat sig ytterligare svar. Annars hade vi förmodligen upptäckt det tidigare.

Har ni rättat till felet nu?

— Vi har gjort några åtgärder direkt för att det inte ska hända igen. Vi går bland annat igenom alla tilläggssvar vid dagens slut och kontrollerar att alla har svarats ut. På sikt ska den här delen av datasystemet programmeras om och valideras på nytt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida