Deras lönekrav sprids snabbt

Deras lönekrav sprids snabbt
Jennie Sporre

En nystartad kampsida på facebook av biomedicinska analytikerstudenter har på kort tid gillats av flera tusen personer.

4 februari 2015

Sent en kväll i början av januari startade biomedicinska analytikerstudenterna vid Karolinska institutet i Stockholm en sida på facebook under namnet Högre lön för biomedicinska analytiker. Ett par dagar senare hade den fått över 1 800 gilla-markeringar, i slutet av månaden var det drygt 2 600.?

— Det är så häftigt och känns himla kul, säger Jennie Sporre, som tillsammans med fem kurskamrater tog initiativet.?

Hon går sjätte terminen på biomedicinska analytikerprogrammet men gör just nu studieuppehåll för att hinna med sitt ordförandeskap i studentkårens medicinska förening på Karolinska institutet.??

Sedan i höstas finns även en sluten nationell facebookgrupp för biomedicinska analytikerstudenter. För att bli medlem måste man bjudas in av någon av de drygt 430 som redan är med. Sidan är sluten för att kunna diskutera känsliga frågor utan insyn från exempelvis arbetsgivare.?

— De som går ut till våren kommer att kräva 25 000. Men vi vill också höja lönen generellt för alla biomedicinska analytiker, säger Jennie Sporre som förklaring till varför man inte använt sig av sjuksköterskestudenternas numera kända kampfras ”Inte under 25 000”. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida