En hjärtefråga

En hjärtefråga
Foto: Colourbox

Riskfaktor. Johan Wedin forskar om sambandet mellan troponin T i blodet och risken för plötslig hjärtdöd hos idrottare.

Att unga, till synes friska idrottare plötsligen dör till följd av hjärtsjukdom är sällsynt, men drabbar ändå 5-10 personer årligen. Idrottsföreningar rekommenderas i dag att låta alla sina unga elitidrottare genomgå en hjärtscreening för att utreda riskerna. Men det är en krånglig och dyr procedur.

??Ett enkelt blodprov för att ringa in vilka personer som ligger i riskzonen skulle göra att betydligt färre behövde utredas. Vid Mittuniversitetet har ett forskningsprojekt startat där man tittar på om troponin T i blodet är en markör för ökad risk att drabbas av plötslig hjärtdöd.

?Det hela började när Johan Wedin utbildade sig till biomedicinsk analytiker vid Mittuniversitetet och valde att göra sitt examensarbete utifrån egna intressen och erfarenheter.

— Jag har alltid varit fascinerad av hjärtat och speciellt idrottshjärtat. Dessutom har jag spelat innebandy på elitnivå, men fick träningsförbud efter att jag råkat ut för hjärtproblem, berättar han.

?I sitt examensarbete testade han 23 elitidrottare som deltog i en träningsmatch i innebandy. Två timmar efter matchen hade sex av dem förhöjda nivåer av troponin T i blodet.?

Troponin T är en markör framför allt för hjärtinfarkt, men även för flera andra tillstånd som sepsis, stroke, njur-svikt med mera. Det finns också forskning som visar att fysisk aktivitet kan medföra troponinökning hos i övrigt friska personer. Det unika med forskningen vid Mittuniversitetet är att de har testat samma grupp flera gånger.

?— Vi har fortsatt följa den här gruppen och det är samma individer som har förhöjda värden varje gång vi testat dem. Det är alltså inte slumpen som styr, säger Johan Wedin.??

Varför just de personerna får förhöjda värden och vad det står för vet man ännu inte, men ytterligare utredningar med ultraljud, arbets-ekg och genetiska tester ska förhoppningsvis ge svar på frågan om det kan kopplas till en ökad risk för hjärtsjukdom.

?I så fall skulle idrottsrörelsen kunna minimera risken för plötslig hjärtdöd bland unga elitidrottare med hjälp av ett enkelt blodprov som ringar in vilka som behöver undersökas närmare.?

Den första delstudien är inskickad för publicering till en vetenskaplig tidskrift. Själv har Johan Wedin fortsatt att studera till läkare efter att han blev klar med sin utbildning till biomedicinsk analytiker.

?— Forskningsprojektet får jag därför ägna mig åt på fritiden, säger han.

?I höst är tanken att testa fler elit­idrottare i ett samarbete med idrottsgymnasiet i Sundsvall.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida