Enkelt blodprov kan ge tidig parkinsondiagnos

En forskargrupp vid Umeå universitet har upptäckt att det bildas antikroppar i samband med Parkinsons sjukdom. I framtiden skulle sjukdomen därför kunna diagnostiseras via ett enkelt blodprov.

28 april 2011

Prognosen för patienter som lider av nedbrytande sjukdomar i nervsystemet är alltid som bäst ju tidigare sjukdomen upptäcks, i ett skede när patienten är som mest mottaglig för behandling. En forskargrupp från Umeå universitet har upptäckt ett möjligt sätt att tidigt diagnostisera Parkinsons sjukdom.

Gemensamt för många nervnedbrytande sjukdomar är att proteiner klumpar ihop sig till så kallad amyloid. Forskarna har nu hittat kroppsegna antikroppar mot det viktigaste amyloidbildande proteinet vid Parkinsons sjukdom. Dessa antikroppar skulle kunna fungera som en diagnostisk markör vid Parkinsons sjukdom.

Mätningen av antalet antikroppar i patientens blodserum kräver nämligen inget mer avancerat än ett enkelt blodprov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida