Enklare med ny metod

3 september 2014

Elektronmikroskopi används bland annat för att bestämma vilket virus det handlar om vid sjukdomar där flera olika virustyper kan ligga bakom. Men metoden är tidsödande och kräver expertkunskap, både inom virologi och i hanteringen av själva mikroskopet. Nu har doktoranden Gustaf Kylberg vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, tagit fram nya bildanalysmetoder som gör det lättare att använda elektronmikroskop. Han har studerat hur en virolog arbetar med att identifiera virus och har byggt matematiska modeller utifrån det för att hitta metoder som härmar den manuella processen. Nästa steg är att utveckla en kommersiell produkt som gör att processen kan automatiseras.??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida