Ensamarbete bakom feltolkade cellprover

Ensamarbete bakom feltolkade cellprover
Att ställa diagnos är svårt, och därför inte lämpligt som ensamarbete. Foto: Istockphoto

Stark kritik riktas mot hur arbetet organiserades sedan 125 gynekologiska cellprover i Östersund visat sig vara felbedömda.

4 december 2013

Mer än 11 000 gynekologiska cellprover som tagits mellan 2008 och 2012 har nu eftergranskats. 125 kvinnor visade sig ha cellförändringar som missats tidigare.

Att så många felbedömningar inte upptäcktes beror på att analyserna till stor del gjordes som ensamarbete av en cyto­diagnostiker. Men i händelseanalysen läggs ingen skuld på någon enskild. Att ställa diagnos är svårt, med många möjligheter till feltolkningar. Därför är det inte lämpligt att det utförs som ensamarbete, sägs det i utredningen, som riktar stark kritik mot ledningen och hur arbetet var organiserat.

— Vi beklagar det som hänt och kommer att genomföra alla åtgärder som föreslås i händelseanalysen, säger Jens Boman, ansvarig för analysverksamheten.??Flera åtgärder har redan genomförts. Sedan 2012 sker arbetet i team och med förbättrade dia­gnosmöjligheter i form av vätskebaserad cytologi och möjlighet till hpv-dia­gnostik. Nu ska labbet också ansöka om ackreditering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida