Equalis: Kvalitetssäkring måste omfatta all provtagningsverksamhet

Equalis: Kvalitetssäkring måste omfatta all provtagningsverksamhet
Equalis vill lyfta frågan om patientsäkerhet när det gäller patientnära analyser och egentester. Arkivbild: Colourbox

Prover som måste tas om, fördröjda insatser för patienter och i värsta fall felaktig behandling. De som arbetar på laboratorierna vet att felaktigt tagna prover är ett stort problem. Men det saknas nationella studier som visar hur mycket det påverkar patientsäkerheten. Nu vill Equalis lyfta fram frågan.

23 januari 2012

– Det flesta misstag när det gäller prover och provsvar görs vid provtagning, transport och när de tolkas, hävdar Lena Morgan på Equalis.

Är det ett allvarligt problem?

– De som jobbar på labben vet att det är så, men hur allvarligt det är och vilken omfattning det har vet vi inte eftersom det inte finns några sådana rikstäckande studier gjorda.

Ökad kvalitetssäkring

I år firar Equalis 20-årsjubileum och tycker att man kan se tillbaka på två decennier av ökad säkerhet, höjd kvalitetsnivå och fler standardiseringar.

– På laboratorierna finns våra kvalitetssäkringsprogram som betyder väldigt mycket för patientsäkerheten. De instrument och tester som används kontrolleras hela tiden noga, men däremot finns inte samma kontroll av det som används ute på kliniker och mottagningar. Kvaliteten på de patientnära analyserna måste bli lika bra som de analyser som görs på laboratorierna, säger Lena Morgan som tidigare arbetade som ombudsman på Vårdförbundet med fokus på frågor som rör biomedicinska analytiker.

Viktigt för patientsäkerheten

Ett prov som tas på fel sätt eller ett instrument som inte är tillförlitligt kan ge helt fel information och leda till att patienter inte får rätt behandling. Equalis vill nu lyfta fram hur viktig provtagningsverksamheten är för patientsäkerheten.

– Omkring 75 procent av alla medicinska beslut tas med olika prover och analyser som grund och då måste patienterna kunna vara säkra på att provsvaren stämmer, säger Lena Morgan.

Den 9-10 februari samlas Equalis expertgrupper för att diskutera vad man har åstadkommit för patientsäkerheten hittills och vilka nya utmaningar som finns inför framtiden. Vid mötet kommer även Göran Stiernstedt, ordförande för avdelningen för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och landsting, SKL,  samt Kenneth Johansson, ordförande i Socialutskottet, att delta.

– Vi hoppas att de vill vara med och lyfta fram det här som en viktig patientsäkerhetsfråga, säger Lena Morgan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida