EU: Biomedicinska analytiker ska kunna jobba i fler länder

EU: Biomedicinska analytiker ska kunna jobba i fler länder
Kontinuerlig vidareutbildning är viktigt för biomedicinska analytiker. Foto: Ted Fahn

Sverige är ett av fem länder som har fått EU-pengar för att skapa en gemensam vidareutbildning för biomedicinska analytiker. Det kommer att underlätta möjligheten att söka jobb i andra länder.

För att utbildningarna ska vara giltiga och jämförbara inom hela Europa behövs ett sammanhållet system för kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. Det kravet har ställts av EPBS, den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker.

Yrkesorganisationer i flera länder har ansökt om EU-pengar för att arbeta fram ett sådant utbildningssystem och den 1 juli blev det klart att den svenska delen av projektet har godkänts av det internationella programkontoret i Stockholm. Övriga länder som är godkända för EU-bidrag är Belgien, Nederländerna, Norge och Österrike.

I ansökan har det betonats att biomedicinska analytiker har specifika behov av vidareutbildning på grund av deras specialiserade och vetenskapligt fokuserade arbete, samt att laboratoriemedicinen utvecklas mycket snabbt.

Tanken är att det nya systemet ska underlätta rörligheten för biomedicinska analytiker i Europa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida