EU-domstolen: Inga patent för stamcellsforskning som använder embryon

Det ska inte gå att ta patent på vetenskaplig forskning som förutsätter att mänskliga embryon förstörs. Det slår EU-domstolen fast.

20 oktober 2011

I  beslutet sägs att EU-lagstiftningen utesluter varje möjlighet till patent när respekten för mänsklig värdighet kan påverkas. Eftersom de mänskliga embryon som används i stamcellsforskningen förstörs i processen är det därför inte patenterbart.

Däremot finns inget hinder mot att patentera användningen av embryon för något som är till nytta för embryot. Som exempel kan nämnas att rätta till en missbildning eller förbättra embryots utsikter till liv.

Frågan hade överklagats till EU-domstolen sedan en domstol i Tyskland hade nekat ett patent på området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida