mikrobiologi

EU: Livsmedelsverket ska hålla koll på virus i maten

EU: Livsmedelsverket ska hålla koll på virus i maten
Norovirus är en av de vanligaste orsakerna till matförgiftning.

Det svenska Livsmedelsverket har utsetts till EU:s huvudlaboratorium för virus i livsmedel. Här har man utvecklat nya metoder för att spåra och analysera matvirus.

– Det är väldigt glädjande att Livsmedelsverket valts ut som det mest lämpade laboratoriet att ta hand om detta spännande område, säger Hans Lindmark, chef på Livsmedelsverkets biologiavdelning.

Att hålla koll på virus i livsmedel är en nyinrättad funktion inom EU. Livsmedelsverkets ska samordna alla nationella referenslaboratorier inom unionen och ansvara för att analysmetodik och analyser av virus i livsmedel utvecklas och håller en bra nivå.

Har utvecklat egna metoder

Att just Sverige fick uppdraget beror på att Livsmedelsverket under senare år har utvecklat egna metoder för att hitta virus och identifiera dem. I dag finns få laboratorier som har metoder för att identifiera virus i livsmedel.

Varje år drabbas omkring 18 000 svenskar av vinterkräksjuka via maten. De vanligaste virusen i mat är norovirus (vinterkräksjuka) och hepatit A. Att virus hamnar i livsmedel beror oftast på förorenat vatten eller så kommer smittan från människor som hanterar livsmedlen.

Mikrobiologisk analys

Det är viktigt att snabbt spåra smittkällan vid ett utbrott. Då är mikrobiologisk analys ofta nödvändigt. Det krävs att viruspartiklarna renas från livsmedlet och därefter bryts ner så att arvsmassan kan tas fram.

Sverige har nu två huvudreferenslaboratorier, EURL, när det gäller analys av livsmedel: Livsmedelsverket för virus i livsmedel och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för campylobacter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida