Fariba fick unika jobbet

Fariba fick unika jobbet
Fariba Ghafouri känner sig verkligen behövd i kommunens äldrevård. Som enda kommun i landet anställde Umeå en biomedicinsk analytiker som vikarie.

När Umeå kommun sökte en biomedicinsk analytiker för vikariat fick Fariba Ghafouri jobbet. Bättre hade hon inte kunnat tänka sig. Från dag ett kände hon att hennes laboratoriekompetens behövdes i hemsjukvården.

4 september 2018

— Redan efter den första veckan kändes det som om jag hade arbetat där i ett år. Det blev så tydligt att jag med mina kunskaper om provtagning och analyser faktiskt kan göra skillnad i vården. Jag är jätteglad över att jag fick den här chansen, säger Fariba Ghafouri som så sent som för två år sedan fick sin legitimation som biomedicinsk analytiker.?

Sedan dess har hon framför allt arbetat tillsammans med andra biomedicinska analytiker på laboratorier i Stockholm, dit hon fram till i våras veckopendlade från sin bostad i Umeå. När hon fick reda på att Umeå, som enda kommun i landet, under sommaren tänkte anställa en biomedicinsk analytiker skickade hon genast in sin ansökan.??

Det dröjde inte länge förrän Fariba fick besked om att hon hade fått jobbet.

?— Ända sedan utbildningen har jag ansett att det behövs högre kompetens inom laboratoriemedicin i den kommunala äldrevården. Som biomedicinsk analytiker kan man verkligen påverka, säger Fariba.

?Fokus ligger på utveckling och utbildning.Hon har lagt fram flera förslag till verksamhetschefen på hur provtagningen och hanteringen av proverna kan förändras.?

Bland annat tycker hon att kommunen borde planera in utbildningar om provtagning och hantering av prover som all vårdpersonal kan gå.

??Fariba märkte att det ibland görs fel när det gäller identifieringen av patienterna, både vad avser hur provrören märks och hur personernas identitet fastställs.?

Vissa prover ska centrifugeras kort tid efter provtagningen. Eftersom det saknas centrifuger på äldreboendena skickas de med taxi till laboratoriet på sjukhuset i Umeå, vilket är både dyrt och osäkert. Prover som ska hållas kalla kyls inte alltid.?

— Nästan all diagnostik baseras på provresul­tat. Om något blir fel från början blir alla de andra stegen i analysprocessen också fel, säger Fariba.?

Hon påpekar också att patientsäkerheten skulle förbättras om kommunen fick möjlighet att ansluta sig till landstingets remiss- och svarssystem.?

Fariba har fått förlängt till mitten av januari och hoppas på en fortsättning även efter det.??

Förutom att förbättra rutiner går hennes jobb i huvudsak ut på att ta prover på svårstuckna patienter, hemma hos dem eller på boenden.?

— För mig var det en helt ny värld. Jag får träffa patienterna i deras hemmiljö. Det är kul att vara på labb också, men jag tycker att det är mycket roligare att få möta patienterna i deras verklighet. För att inte tala om personalen. Sjuksköterskorna och undersköterskorna är som änglar. De behandlar de äldre som om de tillhör deras egna familjer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida