Färre misstag när personalen utbildas i provtagning

Färre misstag när personalen utbildas i provtagning
I sina studier har Karin Bölenius även bedömt förekomsten av så kallad låggradig hemolys, som är en indikator på kvaliteten hos blodprov.

Vart tionde blodprov visar felaktiga resultat på grund av slarvig hantering.

En kort utbildning av personalen vid enheter som har problem med felaktiga provsvar gör att det blir färre misstag. Det visar en avhandling av sjuksköterskan Karin Bölenius som läggs fram denna vecka vid Umeå universitet.

Felaktig hantering av prover

Beslut om vård och behandling baseras i upp till 80 procent på laboratorieresultat så därför är det viktigt att provsvaren är helt tillförlitliga. Men det är mycket som ska stämma för att resultatet av en venprovtagning ska bli rätt. Forskning visar att omkring tio procent av analysresultaten är felaktiga.

Ofta orsakas felen av själva hanteringen av blodproverna när det gäller exempelvis att sätta rätt etikett på rätt rör och att knyta rätt remiss till rätt blodprov.

Testade utbildningsprogram

Sjuksköterskan Karin Bölenius har i sina studier tittat på om ett utbildnings- och interventionsprogram kan påverka själva utförandet av venprovtagning hos personalen.

Studierna omfattar personal vid hälsocentraler i norra Sverige, som genomgick utbildningsprogrammet och som därefter fick svara på enkäter och genomgå intervjuer. Det visade sig att personalen efter utbildningen började reflektera och diskutera kring provtagningssäkerhet och förbättrade rutiner vid venprovtagning.

Provkvaliteten förbättrades

Personalen uppgav själva att de efter utbildningen oftare genomförde kontroller av fotolegitimation i samband med provtagning, att etikettering av provrör genomfördes mer i enlighet med gällande anvisningar, att rätt remiss bifogades och var kontrollerat mot rör-ID.

Provkvaliteten hade också förbättrats vid de enheter som uppvisade lägst provkvalitet före utbildningen.

I avhandlingen har Karin Bölenius även tagit fram en modell för praktiskt färdighetsutövande av venprovtagning och hon lyfter också fram venprovtagning som en viktig praktisk färdighet inom ämnet omvårdnad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida