lex maria-anmälan

Fel man fick prostatan bortopererad när prover förväxlades

En förväxling av två prostataprover på Unilabs laboratorium i Skövde ledde till att en patient fick fördröjd cancerdiagnos medan den andre, friske mannen, opererade bort prostatan i onödan. Händelsen lex Maria-anmäls nu.

Mannen som först fick besked om att han var cancerfri fick den korrekta diagnosen fördröjd med omkring sex månader. Patienten som blev opererad utan att cancer fanns, drabbades av urininkontinens och erektionsproblem.

– Det är jättejobbigt, gräsligt. Även inblandad personal mår väldigt dåligt av att ha varit med om ett sådant här misslyckande, säger Hampus Eklöf, medicinsk chef på Unilabs till Nyhetsbyrån Siren.

Mänskliga faktorn

Det inträffade kan förklaras av den mänskliga faktorn. Enligt Hampus Eklöf är det omkring 20 manuella steg från provtagningen till att den inhämtade vävnaden bedöms av läkare.

– Det är väl känt att förväxlingar kan ske när människor är inblandade. Vi har nyligen bytt datasystem för att minska antalet manuella handpåläggningar, säger Hampus Ekelöf till Nyhetsbyrån Siren.

Det ska ha inträffat en liknande förväxling för omkring tio år sedan hos Unilabs. Det nu aktuella fallet inträffade sommaren 2018, innan det nya systemet var på plats.

Välkomnar granskning

Enligt anmälan behandlades patienterna av läkare i Borås och Göteborg. Unilabs har även varit i kontakt med berörda chefläkare på dess orter som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

– Vi har gått igenom våra rutiner, genomfört utbildningar av personalen och även sett över vår övriga verksamhet. Det är ett så pass allvarligt fall och vi välkomnar en granskning utifrån, säger Hampus Eklöf till Nyhetsbyrån Siren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida