Patologi

Fel man opererades efter förväxling av prover

En man med en godartad cancer i prostatan opererades av misstag vid Skånes universitetssjukhus. Orsaken var att två vävnadsprover hade förväxlats på patologen. För den andre mannen med allvarlig cancer fördröjdes behandlingen i nära ett halvår.

Det framgår av en lex Maria-anmälan från sjukhuset som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Händelsen beskrivs som allvarlig.

Enheten för klinisk patologi tog i september 2017 emot vävnadsprover från två olika män med misstänkt prostatacancer. Det ena visade på en mycket liten och mindre allvarlig cancer där operation inte ansågs nödvändigt. Cellförändringarna i det andra provet var betydligt allvarligare, varför det beslutades att patienten skulle opereras.

Efter operationen skickades operationsvävnaden till patologen. När man fann att provet innehöll en mindre allvarlig cancer gjordes en omgranskning av de ursprungliga biopsierna. Det var då man upptäckte att de hade blandats samman när de snittades.

Patienten som opererades fick biverkningar av operationen medan den kirurgiska behandlingen fördröjdes med cirka fem månader för den man som hade den allvarligare cancerformen. Enligt chefläkaren som skrivit lex Maria-anmälan kan det har försämrat prognosen för patienten.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Siren ska ett nytt tekniskt system införas på patologen för att minimera förväxlingsrisken.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida