Filmar levande celler med mobil

1 februari 2017

Med hjälp av delar som prin-?tats ut i 3D-skrivare, standard-elektronik och en smart telefon?har forskare vid Uppsala univer-sitet uppdaterat standardmikro­skop. De 3D-printade delarna, bland annat en hållare för mobilen och en inkubator för att hålla cellerna levande vid 37 grader, har gjort det möjligt att filma cellerna.

”Det här är inte ’rocket science’ men visar hur 3D-printing kommer att förändra forskares arbetssätt”, säger Johan Kreuger, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida