Lön & avtal 2019

Förhandlingschefen förvånad över kritiken

Förhandlingschefen förvånad över kritiken
Daniel Strömberg är förhandlingschef i Region Västerbotten.

Vårdförbundet går till hårt angrepp mot Region Västerbotten för feltolkningar av det nya lokala löneavtalet. Förhandlingschefen är medveten om kritiken men trodde att man hade rett ut det mesta parterna emellan.

10 september 2019

– Jag är förvånad över kritiken. Vi träffade Vårdförbundet så sent som i torsdags. Min upplevelse var att vi hade en god dialog kring nuläget och var vi befinner oss när det gäller årets lönerevision.

Det säger Region Västerbottens förhandlingschef Daniel Strömberg när Vårdfokus ber honom bemöta den kritik som Vårdförbundets ordförande i Västerbotten, Jenny Olsson, riktar mot regionens löneprocess.

– De kommer med så extremt många galna lösningar som inte alls följer avtalet, säger hon bland annat.

Läs hela artikeln om Jenny Olssons kritik av Region Västerbotten

Enligt Jenny Olsson känner sig många första linjens chefer känner maktlösa eftersom de saknar handlingsutrymme i lönefrågorna.

– Det är beklagligt om vissa chefer känner så. Vi delar inte den uppfattningen. I regionens delegationsordning anges vad cheferna har för mandat, bland annat vilket handlingsutrymme de har att sätta löner, säger Daniel Strömberg.

Förnekar påstående

Jenny Olsson kritiserar också att HR skickat ut direktiv till avdelningscheferna om hur löneprocessen ska gå till. Exempelvis att det bara får finnas två yrkesskickliga per arbetsplats, vilket inte anges i avtalet.

– Att HR skickar ut instruktioner till avdelningscheferna är inte konstigt. Men att det bara skulle få finnas två yrkesskickliga per arbetsplats känner vi inte igen. Det är inget HR gått ut med, säger Daniel Strömberg.

Det ska ha skickat sms eller mejl till medlemmarna där de uppmanats att med vändande post berätta varför just de anser sig vara särskilt yrkesskickliga. Hur ser du på det?

– Det handlar om en verksamhetschef som dels ville vara säker på att alla fick samma information, dels skapa en delaktighet kring det nya begreppet särskilt yrkesskickliga. 

”Mejl var inte löneförhandling”

Bör inte lönesamtal ske i muntliga samtal mellan chefen och medarbetaren?

– Men det handlade inte om en löneförhandling utan om att informera och skapa delaktighet. Det är beklagligt om någon eller några medarbetare har uppfattat det som något negativt.

Varför har ni hittills ansett att chefer och andra Vårdförbundsmedlemmar i ledande befattningar inte ska kunna räknas som särskilt yrkesskickliga?

– Det stämmer inte. Den definition av särskilt yrkesskicklig som vi är överens med Vårdförbundet om exkluderar inte någon befattning.

Särskilt yrkesskicklig avgörs lokalt

Vissa verksamhetschefer har i sina instruktioner till medarbetarna skrivit att de måste arbeta minst 80 procent patientnära för att räknas som särskilt yrkesskickliga. Hur kan de säga så när det inte sägs i definitionen?

– Definitionen ska omsättas lokalt, eftersom det kan se olika ut på olika basenheter. Det är vi överens med Vårdförbundet om. Om en lokal chef utifrån sin verksamhet bedömer att man ska arbeta en viss del patientnära för att räknas som särskilt yrkesskicklig så ligger det i linje med hur definitionen är utformad.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida