coronaviruset

Forskning tyder på att covid kan smitta genom luften

Forskning tyder på att covid kan smitta genom luften
Jakob Löndahl vid Lunds tekniska högskola forskar om coronaviruset och luftburen smittspridning. Foto: Lunds universitet.

I början av pandemin betonades att coronaviruset smittar genom kontakt och stora droppar. Nu kommer forskning som tyder på att det även kan smitta via små partiklar i luften.

– Vi vet inte i vilken utsträckning covid-19 smittar via luft. Men av allt att döma verkar viruset uppfylla kraven för att göra det. En handfull studier har publicerats med mätningar av virus i luft och ungefär hälften av dem har hittat virus i proverna, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Som forskare är han försiktig och vill inte slå fast något som han ännu inte vet med säkerhet. Men mycket tyder på att coronavirus finns i små luftburna partiklar, så kallade aerosoler, som sprids i luften när en person som bär på smittan hostar, nyser eller pratar.

Ingen knivskarp gräns

Gränsen mellan droppar och aerosoler är inte heller knivskarp. I smittsammanhang brukar man tala om aerosoler som mindre än 5µm (mikrometer). Men ända upp till 100 µm kan små droppar hålla sig i luften ganska länge.

— Ja, de trillar oftast inte ner på en meters avstånd, säger Jakob Löndahl.

Storleken på aerosolpartiklarna, ventilation, luftfuktighet och mycket annat kan påverka hur viruset rör sig i luften. Och frågan är hur mycket virus som finns i partiklar av olika storlek. Om små aerosolpartiklar innehåller tillräckligt mycket för att sprida coronaviruset är forskarna inte säkra på i dag.

Osäkert kunskapsläge

— Vi vet inte om det är tillräcklig mängd virus i de små partiklar som sprids via luften och vi vet inte heller hur stor mängd som behövs. Men eftersom covid-19 tycks smitta ganska lätt tyder det på att det krävs en ganska liten mängd, säger Jakob Löndahl.

Finns det skäl att vara mer försiktig så länge kunskapsläget är så osäkert?

— Ja, jag tycker nog att man borde tagit höjd för luftburen smitta lite mer redan från början. Inte så att alla ska springa runt med munskydd överallt, men inom vård och omsorg där man måste komma nära särskilt äldre människor är det nog bra med munskydd, säger Jakob Löndahl.

Munskydd för att skydda äldre

Det finns flera skäl till att använda munskydd inom äldrevården för att skydda de äldre, anser han. Dels vet man inte alltid om personalen är frisk eftersom man kan vara smittad utan att veta om det och dels kommer man väldigt nära i många situationer.

— Det gäller inte bara när man matar en person eller borstar tänderna utan man kanske också går nära och pratar högt för att någon hör dåligt. Forskning visar att det sprids mer aerosoler när man pratar högt och starkt.

Svårt veta vad som är säkert avstånd

Att covid-19 kan spridas via luften måste erkännas som en viktig smittväg, skriver forskaren Kimberly Prather, professor i atmosfärisk kemi vid universitetet i Kailifornien, i en artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science i slutet av maj.

Hon anser att vi vet väldigt lite om hur mycket coronavirus aerosolpartiklarna innehåller, hur långt de kan färdas och hur smittsamma de är – därför är det svårt att säga vad som är säkert avstånd för att undvika att bli smittad.

Förespråkar munskydd

Inomhus kan koncentrationerna av viruspartiklar bli högre i luften, men även utomhus kan aerosoler som innehåller virus färdas långt beroende på väder och vind. Kimberly Prather förespråkar användande av munskydd och påpekar att i länder där det är vanligt har man lyckats bättre med att minska smittspridningen.

Även en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS nyligen pekade på att social distans är otillräckligt för att förhindra spridning av covid-19, men att munskydd utgör en effektiv barriär.

Skärpta rekommendationer

WHO, Världshälsoorganisationen, har skärpt rekommendationerna när det gäller munskydd och beskriver det som en del i strategin att bekämpa covid. Medicinska munskydd skyddar personer från att bli smittade samt hindrar de som har infektionen från att sprida den, enligt WHO.

De som WHO rekommenderar att använda medicinska munskydd är vårdpersonal, alla som har symtom på covid-19 samt de som vårdar personer som är smittade. Man rekommenderar också munskydd i allmänna miljöer där det kan vara svårt att hålla distans för personer som är över 60 år eller har underliggande sjukdomar.

Enligt WHO finns det i dag inget vetenskapligt stöd för allmän användning av munskydd i samhället. Men eftersom kunskapsläget är oklart så kan det ändå vara befogat att uppmuntra människor att använda munskydd i miljöer där det är svårt att hålla distans till andra, skriver Världshälsoorganisationen på sin webbsida.

Folkhälsomyndigheten avstår

Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt munskydd är mot smittspridning i samhället, anser Folkhälsomyndigheten i Sverige.

På sin hemsida skriver de: ”Folkhälsomyndigheten avstår från att rekommendera allmänheten munskydd då ett munskydd som kliar och åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning. Det kan även bidra till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället vilket skulle kunna öka smittspridningen.”

Seminarium om smittspridning

Jakob Löndahl presenterade sin forskning om covid-19 och luftburen smitta på ett seminarium som anordnades av Afa försäkring den 16 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida