Forskning vid Chalmers

Vid institutionen för livsmedelsvetenskap på Chalmers i Göteborg studerar man också mikroorganismer i livsmedel.

En lång rad arter och stammar undersöks bland annat för att öka kunskapen om vilka hälsofrämjande effekter de kan ha. Forskarna använder molekylärbiologisk teknik såväl som klassisk mutagenes och selektion samt styrning av metabolismen mot överproduktion.

Läs mer: www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/livsmedelsvetenskap

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida