Första genkartan över svenskar klar

30 november 2016

I mitten av oktober presenterade forskare vid Scilifelab, Uppsala universitet, den första kartläggningen över hur generna i den svenska befolkningen skiljer sig från person till person.?

Genkartan ger forskarna en möjlighet att jämföra olika gener med varandra när de exempelvis ska leta efter genvarianter som kan ge upphov till olika sjukdomar. Om genvarianten är ovanlig är sannolikheten för att den kan leda till ett insjuknande större.

?I banken finns gener från ?1 000 personer som hämtats från det svenska tvillingregistret. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida