Förväxlade prov gav fel diagnos

6 mars 2018

En patient i 35-årsåldern fick diagnosen levercirros efter att svaret kommit på en leverbiopsi. Först två år senare upptäcktes att diagnosen var fel. En kontroll visade att biopsin från patienten hade förväxlats med ett vävnadsprov från en patient i 70-års­åldern som hade skrumplever.?

Patologienhetens misstag resulterade i att den yngre patienten behandlades och tvingades genomgå onödiga undersökningar för fel sjukdom i två år, enligt en lex Maria-anmälan från Region Skåne. Den äldre patienten fick dock rätt behandling efter att en röntgenundersökning bekräftat diagnosen levercirros.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida