Genetiskt blodtest avslöjar cancer

Genetiskt blodtest avslöjar cancer
En droppe blod räckte för att ställa rätt cancerdiagnos. Foto: Istockphoto

Med hjälp av ett nytt mRNA-test av trombocyter har forskare från bland annat USA och Sverige med stor träffsäkerhet lyckats identifiera en rad olika cancerformer.?

Forskarna jämförde blodprover från 283 personer. Av dessa hade 228 någon form av cancer medan 55 inte hade det. ?

Med hjälp av djupsekvensering av trombocyternas budbärar-RNA lyckades forskarna identifiera vilka som hade cancer med en träffsäkerhet på 96 procent. Bland de 39 patienter som hade en tidigt upptäckt cancer kunde samtliga identifieras och klassificeras.

??I följdtester som gjordes identifierades med 71 procents säkerhet tumörernas ursprung hos de patienter som redan hade fått en diagnos för cancer i lungor, bröst och lever samt i bukspottkörteln, hjärnan eller ändtarmen. Proverna kunde sorteras in i olika undergrupper efter molekylära skillnader, vilket är av vikt vid val av behandling.??

En av forskarna bakom studien är Jonas Nilsson vid Umeå universitet. Han tror att den här typen av blodbaserade biopsimetoder i framtiden kan komma att ersätta de invasiva cellvävnadsprover som i dag görs för att exempelvis kunna ställa rätt diagnos vid lungcancer

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida