Graniner – en markör som kan
avslöja IBS

Folksjukdomen IBS, irritable bowel syndrome, är svår att diagnostisera, men nu har forskare vid Sahlgrenska akademin kanske hittat en metod.??

Forskarna har kartlagt särskilda proteiner i avföringen som kan användas för att hitta patienter med IBS.

Det handlar om så kalla­de graniner som finns i olika varianter med olika funktioner inte bara i tarm­systemet, utan också i nervsystemet och immunsystemet. Patienter med IBS har högre halter av vissa graniner och lägre av andra, visar studierna vid Sahlgrenska akademin.

Nu hoppas forskarna att fördjupade studier ska göra att man kan ta fram en metod för att ställa diagnos genom att mäta halten av olika graniner i avföringen.

IBS är en vanlig sjukdom med smärta och obehag i magen, kopplat till ett stört avföringsmönster. Orsakerna till sjukdomen är okända och det har varit svårt både att diagnostisera och behandla den.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Gastroenterology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida