Hälften läser inte vetenskapliga tidskrifter

En finsk studie visar att över hälften av de biomedicinska analytikerna aldrig läser vetenskapliga tidskrifter inom sitt yrkesområde.?

Att hänga med i utvecklingen av yrket och skaffa sig kunskap om nya rön är viktigt, konstaterar forskarna vid Uleåborgs universitet. Deras slutsats är att biomedicinska analytiker behöver uppmuntras att läsa vetenskapliga tidskrifter både på arbetet och fritiden.

De skickade ut en enkät till 925 biomedicinska analytiker som arbetar på laboratorier vid tre universitetssjukhus. En tredjedel svarade och av dem uppgav drygt hälften att de aldrig läser vetenskapliga tidskrifter. I stället är deras huvudsakliga källa till ny kunskap egna och kollegers erfarenheter på arbetsplatsen.

Brist på tid, motivation, kunskap och för dåliga språkkunskaper var de vanligaste hindren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida