Hallå där Alexander Gaber…

...som nyligen disputerade i laboratoriemedicin med inriktning mot patologi, vid Lunds universitet.?

Hur kommer det sig att du som är sjuksköterska disputerar inom laboratoriemedicin??

— Jag arbetade bara som sjuksköterska en kort tid sedan bytte jag bransch helt och hållet och jobbade ett kort tag med ekonomi. En vän tipsade mig om möjligheten att forska och det visade sig att jag hade fallenhet för det och lärde mig snabbt. Sedan 2008 har jag forskat om kolorektalcancer, specifikt kring biomarkörer.

Vad handlar din forskning om??

— Jag har studerat ett enzym, tumörassocierad trypsin-hämmare (TATI), som en prognostisk markör för kolorektalcancer. Vi har sett att patienter som har det här anti-trypsinet i tumörvävnad, men främst i serum, har en sämre prognos.

Vad kan den kunskapen användas till?

— Än så länge är det kunskap på akademisk nivå, men det skulle kunna användas för att avgöra vilken riskkategori patienten tillhör och vilken typ av behandling som ska sättas in.

Hur känns det nu??

— Det känns väldigt bra. Det var mycket jobb innan, men de som var där tyckte att det gick bra.

Vilka är framtids­planerna??

— Just nu vill jag bara ha semester! Men jag hoppas kunna fortsätta med forskningen i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida