Hallå där… Helene Johansson

... vice ordförande i IBL och biomedicinsk analytiker vid klinisk kemi på Sahl-grenska. Vilka seminarier intresserade dig mest??

7 november 2012

— För mig som arbetar med hematologisk diagnostik var det spännande att höra läkaren Lars Lundgren berätta om framtidens cancerdiagnostik. Han var öppen för att se över fördelningen av arbetsuppgifter inom patologin och jag hoppas att vi snart får se en specialistutbildning inom patologi för biomedicinska analytiker.?

Du var själv moderator för ett seminarium om lymfomdiagnostik??

— Ja, där gav vi en relativt heltäckande bild av hur hela utredningen går till och vilka olika metoder som krävs för att ställa rätt diagnos. Före­läsningen om PET/CT vid lymfom var jätteintressant.?

Har du några funderingar kring framtidsfrågorna och hur biomedicinska analytiker ska bli mer synliga??

— Vi behöver integreras bättre med de andra vårdprofessionerna redan under utbildningstiden. Till exempel skulle vi kunna möta blivande sjuksköterskor och läkare och samarbeta i olika projekt. Sedan måste vi satsa på att marknadsföra oss så att allmänheten och beslutsfattare vet vilka vi är och hur viktigt vårt arbete är.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida