Hallå där Inger Kolseth…

...biomedicinsk analytiker inom primärvården i Värmland. Du har skrivit en magisteruppsats om ledarskap på distans. Varför just det ämnet???

6 februari 2013

— Jag ville undersöka hur de ser på sitt ledarskap och hur de kommunicerar med sina medarbetare.

— Inom primärvården är det vanligt att samma person har ansvar för flera laboratorier, till exempel har min chef 13 vårdcentrals­laboratorier. ?

Vad är utmärkande för ledarskap på distans??

— De har samma arbetsuppgifter som andra chefer, men måste dessutom resa mycket mer. Det gör att många upplever att de har en stor arbetsbörda.?

Vad är svårast med att ha sina medarbetare på annan ort??

— Man får inte det fysiska mötet på samma sätt, så det blir fler telefonmöten, mail och andra kontakter. Då måste man vara extra tydlig med hur budskap ges så att de inte kan missförstås. Video­möten skulle kunna vara ett bra alternativ, men har inte slagit igenom riktigt ännnu.

Finns det något som är bra med ledarskap på distans?

— Alternativet inom primärvården skulle vara att vårdcentralschefen har ansvaret även för laboratoriepersonalen, men jag tror det är en fördel att det är en biomedicinsk analytiker med den specifika kompetensen som är ledare. Då blir det nödvändigt med ledarskap på distans, särskilt i landsorten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida