Här är det öppna dörrar

Samarbete i stället för revirtänkande och stora möjligheter till kompetensutveckling. Det gav fysiologkliniken i Västerås första pris för bästa arbetsmiljö.

2 januari 2013

Det är en riktigt kall vinterdag då Vårdfokus besöker fysiologkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås. Det är kallt inne också, bara 15 grader i vissa rum. Plötsligt öppnas dörren där vi sitter och intervjuar biomedicinska analytikerna Annika Öhrn och Jonna Meerits. Det är chefen som går runt med en termometer och kollar temperaturen.?

— Det är typiskt för hur vi har det här, det finns hela tiden en omtanke om att alla ska ha det bra, säger Annika.??

Både hon och Jonna tycker att det är en god stämning på jobbet och att det finns en tillåtande attityd som gör det lätt att diskutera problem som dyker upp och föreslå förändringar.?

De 29 biomedicinska analytikerna på fysiologkliniken arbetar nära patienterna med olika slags undersökningar. Det handlar bland annat om lungfunktion, status på hjärta och kärl och koll av nervfunktioner.?

Det finns fem olika sektioner och de flesta har specialiserat sig på två av dem och lärt sig mer och mer genom ständig kompetensutveckling. Att bearbeta och tolka resultaten samt skriva svar har de biomedicinska analytikerna gjort under en längre tid när det gäller flera av undersökningarna, hela tiden med stöd från läkargruppen.?

— Det finns inget revirtänkande mellan yrkesgrupperna och läkarna är positiva till att vi tolkar resultat och skriver svar. Vi är ett team som arbetar tillsammans och det känns skönt att det inte finns hierarkier här på det sätt som man hör om på andra håll i vården, säger Annika.

Hennes specialområde är tester av lungfunktion och nu är målet att hon ska kunna signera svaren självständigt. Varje medarbetare har en individuell plan för kompetensutveckling som uppdateras årligen. På våren lämnar alla in sina önskemål och sedan går ledningen igenom dem. Under hösten hålls medarbetarsamtal och då bestämmer medarbetare och chef tillsammans om kurser, nya arbetsområden och gör upp en utvecklingsplan för var och en.?

Några gånger per år träffas hela kliniken under en halv dag för att diskutera och lösa gemensamma problem. På det senaste mötet handlade det bland annat om rutinerna vid tolkning av undersökningar som patienterna gör i hemmet. ??

— När personal är sjuk eller borta av andra skäl blir resultaten från hemundersökningarna gärna liggande. Vi måste ju ta hand om de patienter som är kallade för andra undersökning på avdelningen och då växer högarna med undersökningar som ska tolkas, berättar Annika. ?

Det här är ett stressmoment för personalen och för att lösa det föreslogs projekt för att se över rutiner runt denna hantering.?

— Vi kan aldrig luta oss tillbaka och tycka att vi är bäst, det finns alltid något vi kan göra bättre, säger Annika.?

Att alla ska komma till tals och alla idéer fångas upp är en grundläggande filosofi på fysiologkliniken och Jonna berättar att ledningen gärna provar olika metoder för att ta reda på vad medarbetarna tycker.?

— Det känns som att de verkligen är intresserade av att lyssna på oss, säger hon och visar en låda med mento­metrar. ??

Omröstning med mentometerknappar är ett sätt att ta reda på vad alla i arbetsgruppen tycker utan att var och en måste säga det öppet. På så vis kan även de tystlåtna göra sina röster hörda och mer demokratiska beslut tas. ?

Den senaste omröstningen gällde vad man ska göra med de 50 000 kronor som kliniken fick när priset för bästa arbetsmiljö från Suntliv.nu delades ut. ?

Alla fick komma med förslag och sen blev det omröstningen mellan de sex förslag som kom in och som handlade om att köpa en massagestol eller göra något trevligt tillsammans. Det blev en teaterresa till Stockholm med middag.

Priset

Tioårsjubilerande webbplatsen Suntliv.nu instiftade priset för bästa arbetsmiljö tidigare i år. Fysiologkliniken i Västerås valdes ut av juryn bland totalt 46 nominerade kandidater.


Fakta: Fysiologkliniken

29 biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi arbetar med olika undersökningar:

  • Lungfunktion för att utreda till exempel kol och astma.
  • Arbets-ekg som används vid kärlkramp och arytmi.
  • Vilo-ekg, framför allt inför operationer.
  • Långtids-ekg där patienten får en dosa med hem under 1-2 dygn.
  • Ultraljudsundersökningar på hjärta och kärl.
  • Eeg och neurografi för att utreda hjärn- och nervfunktioner.
  • Nuklearmedicinska undersökningar där radioaktiva ämnen används för att undersöka skelett och olika organ samt göra tumörutredningar.
  • Långtidsrespiration för att kontrollera andningen under sömn hemma, vid misstanke om sömnapné.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida