Har nollvision för ögonen

Vid dna-analyser ska allt göras rätt. Det är Marie Lundbergs och Equalis mål.

”Eftersom ett felaktigt resultat får så stora konsekvenser för patienten är det väldigt viktigt att det går att lita på svaren till hundra procent”, förklarar Marie Lundberg, programkoordinator på Equalis.?

På IFBLS, biomedicinska analytikers världskongress i Berlin i augusti, höll hon ett föredrag om EQA, externt kvalitetssäkringsprogram, för dna-analyser, som hon är ansvarig för inom Equalis.?

— Vi startade den verksamheten för tio år sedan och har nu satt upp en nollvision när det gäller avvikande resultat. ?

Kontrollprogrammet för dna-analyser finns för åtta olika genotyper som bestäms för bland annat hiv, hepatit B, blodgruppering och laktos­intolerans. De vanligaste felen är att proverna blandas ihop, att det är fel på instrumenten eller reagensen, att svaren tolkats fel och rena skrivfel. Genom kvalitetssäkringsprogrammet får laboratorierna respons på vilken typ av fel de har och upptäcker vad de måste göra.??

— Det kan handla om mer utbildning i att tolka svaren, att man byter rutiner eller byter instrument eller reagens.?

Dessutom tas problem upp till diskussion på Equalis användarmöten, där mycket kunskap och erfarenhet utbyts.?

— Det här tror jag är unikt och något för andra länder att ta efter, säger Marie Lundberg.

Arbetet ger resultat. Än har man inte nått nollvisionen, men av 6 000 dna-resultat som kom in till Equalis förra året hade bara en procent avvikelser i någon form och det handlade mest om rena skrivfel, vilket inte förekommer på samma sätt i skarpt läge när man ska lämna svar om en patient.??

Medan Sverige och många andra västländer diskuterar en nollvision för felaktiga analyssvar har andra länder inte ens börjat införa kvalitetssäkringsprogram. ?

Att det är stora skillnader blev uppenbart för Marie Lundberg i mötet med framför allt många afrikanska länder där inga kvalitetssäkringsprogram finns, eller de ens har börjat fundera över att det behövs.?

— En kvinna berättade att man ­i Moçambique har börjat utbilda bio­medicinska analytiker för att de ska förstå syftet med kontrollprogram och lära sig hur de sätts upp. Men de behöver mycket hjälp från andra länder som har kommit längre.

Fakta: Equalis

Equalis har program för extern kvalitetssäkring av laboratorieanalyser, fysiologiska undersökningar och undersökningar med bildåtergivande tekniker. Dessutom arbetar man med utbildning, standardisering och kvalitetsutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida