coronaviruset

Hård belastning på labben när allt fler testas

Hård belastning på labben när allt fler testas
PCR-plattor förbereds för analys av covid-19. Foto: TT

Från olika håll i landet slår nu biomedicinska analytiker larm om att den stora ökningen av antalet covidtester skapar en ohållbar arbetsbelastning.— De har skruvat upp förväntningarna hos allmänheten utan att ta reda på vad som är möjligt att göra, säger Tina Dahlman, förtroendevald för Vårdförbundet i Dalarna.

I Stockholm och Västra Götaland har allmänheten sedan början av juni kunnat testa om de har pågående covid-infektion. Nu erbjuds provtagning för alla som har symtom på covid-19 i allt fler regioner: i Uppsala, Västmanland, Västerbotten, Örebro, Östergötland, Kalmar, Gävleborg och Gotland har man nyligen beslutat att erbjuda provtagning till alla som har milda symtom. Det sker antingen via självtest eller på vårdcentraler. I Dalarna tas proverna vid vårdcentralerna och analyseras vid klinisk mikrobiologi i Falun.

– Även om analyskapaciteten inte på något sätt är obegränsad så är bedömningen att den är tillräckligt hög för att kunna erbjuda alla med misstänkta symtom kostnadsfri provtagning, säger Roger Larsson, chefläkare i Region Dalarna.

Tina Dahlman håller inte med. Hon är biomedicinsk analytiker och huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Inte tillfrågade

— Vi som jobbar med analyserna har inte blivit tillfrågade, utan fick via vårt intranät information om att kapaciteten för provtagning beräknas till ytterligare 30 prover om dagen på alla Dalarnas 30 vårdcentraler. Det skulle kunna bli 900 prover till – utöver de vi har redan idag. Vi vet att med den personal och utrustning vi har så klarar vi max 400 totalt.

Hon hävdar att beslutet inte är förankrat vare sig hos ansvariga chefer eller personalen på golvet.

— Nu har de skruvat upp förväntningarna hos allmänheten, men de har inte tagit reda på vad som faktiskt är möjligt att göra, säger Tina Dahlman.

Tina Dahlman är biomedicinsk analytiker och huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Dalarna.

Hur många PCR-analyser av pågående covid-19 som går att göra beror på flera faktorer: personal, maskinernas kapacitet, material, tid.

— Att genomföra en analys tar ungefär fyra timmar totalt. Vi måste förbereda varje prov i flera steg innan det sätts på en platta för att köras i den maskin som extraherar DNA. Maskinen kan ta 96 prover åt gången och det tar en och en halv timme. Sen ska de föras över till en annan maskin som också tar en och en halv timme, förklarar Tina Dahlman.

Även om maskinerna kördes dygnet runt skulle inte kapaciteten räcka till.

— Och vi saknar personal för att arbeta dygnet runt. Om vi skulle börja arbeta skift skulle personalen inte räcka till, säger Tina Dahlman.

Ta hjälp av andra

Chefläkaren Roger Larsson i Dalarna håller med om att regionens maxkapacitet för analys av PCR-prover när det gäller covid-19 ligger på ungefär 400 prover per dag. Men han säger också att man i dagsläget faktiskt inte vet hur stort behovet är.

— Vi får väl se om det blir en anstormning. Samtidigt vill vi också utnyttja den kapacitet vi har fullt ut. Blir det fler prover än vi klarar av så har vi möjlighet att ta hjälp av intilliggande regioner vi tillfälliga toppar.

Vad händer om antalet prover blir fler än ni klarar av att analysera under en längre period?

— Då får vi förstås minska på antalet tider för provtagning vid vårdcentralerna. Vi stämmer av dagligen hur vi ligger till, säger Roger Larsson.

Bromsar provtagningen

I Västra Götaland har regionen nyligen beslutat att bromsa provtagningen för privatpersoner. De senaste veckorna har antalet prover som tas för PCR-analys av pågående covidinfektion ökat kraftigt i regionen och är nu uppe i 20 000 per vecka. Läget vid laboratorierna är mycket ansträngt med långa svarstider och en pressad arbetssituation, enligt regionledningen.

Vårdförbundets blogg skriver biomedicinska analytikern Marie Karlsson, som arbetar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, att situationen på klinisk mikrobiologi har varit fruktansvärd de senaste veckorna.

”Helt utan förvarning, sent måndag eftermiddag 1/6, började det välla in kopiösa mängder prov, utöver den oerhörda mängd prov vi redan hanterar varje dag”, berättar Marie Karlsson i bloggen. ”Mina kollegor och jag mår dåligt psykiskt och fysiskt och vet inte riktigt vart detta ska sluta för oss själva som människor. Vi sliter tills vi bryter ihop av utmattning”, skriver hon.

Kraftigt utökad provtagning

Regeringen kom i början av juni överens med SKR, Sveriges kommuner och regioner, om kraftigt utökad provtagning när det gäller coronaviruset. Det gäller både PCR-analyser av pågående infektion och antikroppsanalyser för att se om man har haft covid-19 tidigare.

Regeringen har avsatt 1,2 miljarder och åtar sig att betala för båda typerna av testning. För den enskilde är PCR-analyserna avgiftsfria, medan rekommendationen är att egenavgiften för antikroppsanalyser ska vara 200 kronor. Men trots pengarna tar det tid för regionerna att skala upp provtagnings- och analyskapaciteten.

Även om ett fåtal regioner går ut och erbjuder även antikroppstester brett till allmänheten så är det framför allt provtagning och PCR-analys av pågående infektion som de satsat mest på att utöka. Antikroppstesterna får vänta. Nyhetsbyrån TT har varit i kontakt med 16 av landets 21 regioner. Av dem svarar 15 att de inte har exakt datum för när allmänheten kommer att erbjudas antikroppstester. Flera av dem uppger att det dröjer till efter sommaren.

Två typer av tester

  • PCR-test visar om en person har covid-19-virus i kroppen vid provtillfället. Det görs genom att man topsar i näsa och/eller svalg och analyseras med PCR. Ett positivt svar talar för en pågående infektion och smittsamhet.
  • Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet, men det är fortfarande osäkert hur god immuniteten är eller hur länge den varar.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida