Ny analysmetod för sänka

3 maj 2017

Klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har börjat använda EDTA-SR med analystid 60 minuter för analys av SR-sänkningsreaktion, det som kallas sänka. Metoden ger mer korrekta svar och bättre reproducerbarhet än den som användes tidigare. Analyssvaren blir nu jämförbara i hela regionen.

En annan fördel är att samma rör kan användas för blodstatus och EDTA-SR. EDTA-blod är stabilt jämfört med citratblod. Hållbarheten är 8 timmar i rumstemperatur och 30 timmar i kylskåp. Svaren skrivs in direkt i patientjournalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida