Högskoleverket kritiserar biomedicinska analytikerutbildningar

Utbildningarna till biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och Malmö högskola uppfyller inte kvalitetskraven. Det visar Högskoleverkets granskning av utbildningarna. Även magisterutbildningen vid Karlstads universitet kritiseras. (UPPDATERAD 14:15)

Högskoleverket har genomfört en granskning av samtliga utbildningar till biomedicinsk analytiker samt kandidat- och magisterutbildningarna inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Tillståndet kan dras in

De flesta av utbildningarna får stämpeln hög kvalitet, men Karolinska institutet och Malmö högskola har fått omdömet bristande kvalitet. Även magisterutbildningen inom laboratorievetenskap vid Karlstads universitet är av bristande kvalitet.

Det innebär att Högskoleverket anser att utbildningarna inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att tillståndet för att utfärda examen kommer att ifrågasättas. Lärosätena har nu ett år på sig att komma in med en redovisning för vilka åtgärder de vidtar.

Efter det tar Högskoleverket ställning till om examenstillstånden ska dras in.

Ingen utbildning får högsta betyg

Ingen av de granskade utbildningarna har fått omdömet ”mycket hög kvalitet”, däremot har det godkända betyget ”hög kvalitet” getts till biomedicinska analytikerutbildningarna i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Umeå, Uppsala, Örebro samt Linnéuniversitetet.

Hög kvalitet håller också kandidatutbildningarna i biomedicinsk laboratorievetenskap i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Umeå, Uppsala, Örebro och Linnéuniversitetet samt magisterutbildningarna i Göteborg, Uppsala och Örebro.

Däremot blir magisterutbildningen inom laboratorievetenskap både i Karlstad och Malmö underkända.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida