Karriär

Hon är stolt över sin nya professorstitel

Hon är stolt över sin nya professorstitel
Anette Gjörloff Wingren är ny professor i biomedicinsk laboratorievetenskap på högskolan i Malmö.

Biomedicinska analytikern Anette Gjörloff Wingren har befordrats till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Malmö högskola. Nu hoppas hon få ägna mer tid åt forskning.

– Det känns väldigt bra. Det är ett stort steg i karriären. Självklart känner jag mig både stolt och hedrad, men det blir också lite mer ansvarsfullt än tidigare. Nu måste jag prestera och vara en förebild inom såväl utbildning som forskning, säger hon till Vårdfokus.

I Sverige finns det ytterligare tre kvinnor som titulerar sig professor inom laboratorievetenskap: Bodil Hernroth i Kristianstad, Maria Faresjö i Jönköping och Mari Norgren i Umeå.

Men på den enhet där Anette Gjörloff Wingren arbetar, biomedicinsk vetenskap, är hon den enda kvinnliga professorn bland flera manliga sådana.

– Det gör mig också lite stolt. Särskilt när man som jag kommer från ett kvinnoyrke. Jag är i en omgivning där det egentligen borde finnas fler kvinnliga professorer, även om jag vet varför det inte är så. Som kvinna har man kanske familj och barn och man måste jobba väldigt mycket för att nå hit. Det är inte alla som kan eller vill det.

Direkt efter gymnasiet sökte Anette Gjörloff Wingren in på dåvarande laboratorieassistentutbildningen i början av 1980-talet. Efter examen arbetade hon två år på ett forskningslaboratorium i Lund.

Förutom två somrar på patologiska enheten i Lund har hon sedan dess ägnat större delen av sin tid åt forskning och undervisning.

– Jag har haft stor nytta av laboratorieassistentutbildningen och den träning jag fick att arbeta som biomedicinsk analytiker. Framför allt när jag som doktorand skulle laborera och driva mina olika projekt, säger Anette Gjörloff Wingren som efter att ha läst såväl biologi som kemi disputerade på en avhandling om tumörimmunologi 1995.

Det hon framför allt har forskat på är olika biomarkörer för cancer, det vill säga proteiner eller gener som det finns mer eller mindre av vid olika typer av cancer.

På senare år har 70 procent av hennes tid gått åt till undervisning, dels på biomedicinska analytikerprogrammet i Malmö, dels på ett mastersprogram i biologisk ytvetenskap vid samma enhet.

Undervisning kommer hon även att ägna sig åt framöver, men professorstjänsten innebär att hon nu får lite mer tid över för forskning. Dels vill hon öka takten i de forskningsprojekt som hon redan har i gång tillsammans med sina medarbetare, dels vill hon starta nya.

Hon poängterar att det krävs mer än bara en professorstitel för att lyckas inom forskningen.

– Lyckosamma nätverk och samarbeten är viktiga för att nå dit, säger hon.

Fler professorer

Det finns i dag sju professorer inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Med nytillskottet Anette Gjörloff Wingren är majoriteten kvinnor.

  • Bodil Hernroth, Kristianstad högskola.
  • Maria Faresjö, Jönköpings universitet.
  • Mari Norgren, Umeå universitet.
  • Matti Sällberg, Karolinska institutet i Solna.
  • Gunnar Sandström, Karolinska institutet i Solna.
  • Allan Sirsjö, Örebro universitet.
  • Anette Gjörloff Wingren, Malmö högskola.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida