Biomedicinsk laboratorievetenskap

Hon skräddarsyr behandlingen åt patienter med cancer

Hon skräddarsyr behandlingen åt patienter med cancer
Biomedicinska analytikern Kristin Blom arbetar med en unik screeningmetod för att avgöra vilka läkemedel som bäst passar enskilda patienter med cancer.

Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i landet med en ny metod för screening av cancerläkemedel. Det ökar möjligheten att skräddarsy behandlingen för patienter med cancersjukdomar.

Analysen, resistenstest cancerläkemedel, utvecklades av några forskare vid Uppsala universitet på 1990-talet och började användas kliniskt i begränsad omfattning på Akademiska sjukhuset först 2005. Nu har tekniken och datorsystemet uppdaterats vilket innebär att man i dag kan utföra tester på över 80 olika cancerläkemedel parallellt. 

– Det som är så spännande är att man faktiskt kan hjälpa patienter att få bästa möjliga behandling, säger biomedicinska analytikern Kristin Blom som tillsammans med tre andra biomedicinska analytiker arbetar med metoden på Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk kemi och farmakologi i Uppsala.

Fåtal laboratorier i världen

Klinisk kemi och farmakologi är ett av fåtal laboratorier i världen som utför den här typen av analyser. De får tumörprover från flera håll i landet, men främst Akademiska sjukhuset.

Kristin Blom, som har arbetat med metoden sedan 2007, presenterade nyligen analysen på en kongress i San Diego i USA dit hon bjudits in av Society for Laboratory Automation and Screening. Hon hoppas nu att analysen kommer att användas i större omfattning.

– Ofta handlar det om patienter som inte svarat tillfredsställande på behandlingen och där läkarna är osäkra på hur de ska gå vidare. Analysen kan då ge indikationer på vilka cancerläkemedel som skulle kunna fungera på en viss tumör och vilka som bör undvikas, säger Kristin Blom.

Mycket manuellt arbete

Trots att metoden använts i mer än tio år sker mycket av arbetet fortfarande manuellt. Kristin berättar att metoden kräver stor erfarenhet, noggrannhet och fingertoppskänsla. För en solid tumör kan det ta upp till sex timmar att rena fram tillräckligt många tumörceller för att kunna genomföra analysen.

– Vi har provat en del kommersiella lösningar för att lättare få fram cellpopulationerna, men än så länge har vi inte hittat något som är tillräckligt bra. Avläsningstekniken och tillsatserna av olika substanser är däremot så gott som helautomatiserat.

Ständig utveckling

Personalen har lagt ner mycket arbete på att bygga upp en referensdatabas från alla de tumörvävnader, maligna benmärgsprover och blodceller som genom åren analyserats. Den stora referensdatabasen är en av de saker som gör laboratoriet så unikt.

– Vi utvecklar hela tiden metoden genom kontinuerligt arbete för att ständigt öka antalet cancerläkemedel som vi kan testa. Målet är att få en bättre cancerbehandling för den enskilda patienten, säger Kristin Blom.

Resistenstest cancerläkemedel…

... är en metod som gör det möjligt att undersöka hur känsliga eller motståndskraftiga tumörceller är för olika cancerläkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida