Hon ”utbildar” vaccinceller

Hon ”utbildar” vaccinceller
Katarina Junevik har presenterat sina resultat i avhandlingen "Studies on therapeutic vaccination and immune evasion in chronic lymphocytic leukemia".

Katarina Junevik hoppas att hennes forskning ska leda till bättre och lindrigare behandling mot kronisk lymfatisk leukemi.? ?

Intensiv forskning pågår för att få fram mer biverkningsfria behandlingar vid kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Bland annat har forskarna försökt stimulera det egna immunförsvaret hos patienten genom att injicera så kallade vaccinceller som odlas från patientens eget blod.

Men de kliniska försök som gjorts har hittills inte visat sig ha någon effekt, bland annat för att vaccin­cellerna inte först har ”utbildats” på rätt sätt.

Vid avdelningen för klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har biomedicinska analytikern Katarina Junevik studerat en alternativ vaccincell som verkar fungera mycket bättre än tidigare.

Hon låter monocyter från patientens eget blod mogna ut till dendriter med en specifik förmåga att producera de cytokiner som behövs för att trigga i gång immunförsvaret vid just KLL. De har alltså i förväg ”utbildats” för denna uppgift.

Hittills har alla försök gjorts i laboratoriemiljö. Nästa steg är att starta enklinisk studie på patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida